Societatea Inventatorilor din România (SIR), CIF-14954150, Punct de Lucru: Bd. Dimitrie Mangeron 65, c.p. 700050-Iași, România, act autorizare-OG 26/2000 HJ 323/PJ/1990, CAEN privind Activități ale organizațiilor profesionale. este constituită ca o asociație profesională, independentă, având caracter nelucrativ, nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, neetnică, neconfesională, care își exercită activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și cu dispozițiile statutului, având următoarele obiective principale:

– Crearea unei structuri destinată să stimuleze și să urmărească dezvoltarea creativității, a descoperirilor științifice, a ideilor inovatoare, a produselor software, promovarea progresului tehnic, a tehnologiilor moderne, dezvoltarea cercetării științifice, a inovării și brevetării invențiilor, realizarea prototipurilor de invenții în vederea prezentării;

– Organizarea anuală a „Târg de Invenții și inovații INVENT-INVEST” și a Conferinței INVENT-INVEST pentru a valorifica în piața de consum produsele realizate de membri SIR;

– Alocarea de fonduri de premiere și pentru copii și tineret, în vederea stimulării inovării;