Prof. univ. dr. fiz. Constantin ANTOHI – Președinte Societatea Inventatorilor din România

Acad. dr. hab. Gheorghe DUCA, Academia de Științe a Moldovei, Chișinău

 Acad. dr. ing. Bogdan SIMIONESCU, Vicepreședinte al Academiei Romane

Acad. Dr. Emilian M. Dobrescu, Academia Oamenilor de Știință din România, Director al Centrului de Studii și Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică ”Academician David Davidescu” al Academiei Române

Acad. dr. hab. Ion TIGHINEANU, Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei

Prof. dr. ing. Ion GIURMA, Academia de Științe Agricole, Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iași

Acad. dr. ing. Mihail VOICU, Președinte Filiala Iași a Academiei Romane

Prof. dr. chim. Tudor LUPASCU – Director, Institutul de Chimie, Academia de științe a Moldovei, Chișinău

Prof. univ. Dr. Ing. Dan CASCAVAL – Rector, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași

Prof. univ. Dr. Ing. Niculae SEGHEDIN – Prorector, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași

Acad. dr. hab. Maria DUCA, Rector Universitatea de Stat Chișinău, Academia de Științe a Moldovei

Prof.univ. dr. Norina Consuela FORNA – Decan, Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

Prof. dr. ing. Radu MUNTEANU – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, România

C.S. dr. ing. Camelia MARINESCU – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, București

Acad. dr. hab. Aurelian GULEA, Academia de Științe a Moldovei

Acad. dr. hab. Valery RUDIC, Academia de Științe a Moldovei

Acad. dr. hab. Anatolie SIDORENCO, Academia de Științe a Moldovei

Dir. dr. hab. Vasile BOTNARI, Academia de Științe a Moldovei

Prof. dr. ing. Nicolae HURDUC –Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, România

Prof. dr. ing. Liviu MIRON – Universitatea de științe agricole și medicină veterinară Iași, România

Prof. dr. ing. Victor SONTEA, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Prof. dr. chim. Igor POVAR – Institutul de Chimie Chișinău, Academia de Științe a Moldovei,

Prof. dr. ing. Ertug DUZGUNEȘ – Faculty of Marine Science, Trabzon, Turkey

Prof. dr. ing. Valeriu DULGERU – Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Moldova

Prof. dr. ing. Niculae MARINESCU – Universitatea Politehnică, București, România

Prof. dr. ing. Maria Harja – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, România

Prof. dr. ing. Silvia Curteanu – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, România

Prof. dr. ing. Harsha RATNAWEERA – Norwegian University of Life Sciences, Aas, Norway

Prof. dr. ing. Dorina Nicolina ISOPESCU– Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” Iași, România

Prof. dr. ing. Valeriu DAVID – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iași, România

Prof. dr. ing. Corneliu ONISCU –Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, România

Prof. dr. ing. Gelu IANOS – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, România

Prof. dr. ing. Liviu Daniel GHICULESCU, Universitatea Politehnica, București,

România Prof. dr. ing. Laurențiu SLATINEANU – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, România

Prof. dr. ing. Liliana Manea – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi, România

Prof. dr. fiz. Octavian BALTAG, Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi

Conf. dr. Mihai GLOD, Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi

Dr. fiz. Ioanid Emil GHIOCEL – Institutul de Chimie Macromoleculară, Academia Română, Iaşi

Dr. fiz. Olga KOTOVA, – Institutul de Geologie, Academia de Științe a Rusiei, filiala din Ural

Dipl. Eng. James WOOD – Recyclecology Inc., California, USA