Extras din REGULAMENT “INVENT-INVEST”

Capitol 1. DATE GENERALE

Art.1. INVENT-INVEST se adresează inventatorilor cu brevet de invenție, cu cerere de brevet sau tutore.   De asemenea INVENT-INVEST găzduiește și  creațiile implementate în idei practice inovatoare sub formă de machetă, model experimental sau prototip.  În cadrul INVENT-INVEST vor exista două secțiuni:

 • BREVETE DE INVENȚII;
 • INOVAȚII.

Art.2. Participarea la INVENT-INVEST se va face numai cu produse noi, fabricate pe bază de brevet de invenție sau cerere de brevet de invenție înregistrată, cu prototip, sau model funcțional, sau prezentări multimedia ale acestora, precum  și cu prezentarea unor modele funcționale fundamentate pe inovații.

Art.3. Conceptul INVENT –INVEST se adresează atât consumatorilor, cât și producătorilor participanți în special în zonele creative de cerere și de ofertă, asigurând oportunități și pentru următoarele activități:

 • Comercializarea Brevetelor de invenții;
 • Transferul tehnologic al unor idei practice inovatoare către beneficiari.
 • Publicitate și testarea produselor aflate în producție de serie.
 • Studii de piață privind cererile prezentate de consumatori.

Art.4.  Comisia INVENT –INVEST se va constitui din personalități din domeniile prioritare, cu următoarele responsabilități: 

 • Președinte de onoare;
 • Președinte;
 • Vicepreședinți pentru fiecare domeniu prioritar;
 • Secretar comitet de organizare;
 • Membri comitet de organizare.