Târgul Internațional de Invenții și Inovații „INVENT-INVEST TINERET” este o expoziție de invenții, produse inovatoare și WORKSHOP, focalizat pe STIMULAREA CREATIVITĂȚII TINERILOR ELEVI și STUDENȚI, care ar putea reprezenta o bună oportunitate pentru a realiza un transfer a ideilor științifice și tehnice din comunitatea academică către sectoarele de producție și mediul de afaceri.

În același timp, INVENT-INVEST TINERET poate reprezenta o oportunitate de creștere a vizibilității în promovarea creativității tehnice, cu repere de implementare în companiile interesate de a integra și de a aplica rezultatele cercetărilor inovatoare. Sunt invitate să participe companiile internaționale, regionale și locale care au ca prioritate fabricarea produselor inovatoare fundamentate pe idei practice.

Obiectivul principal al „INVENT-INVEST TINERET” este de a promova difuzarea informațiilor științifice de la TINERII cercetători și inventatori aparținând unei arii diferite, precum și de la companiile interesate să investească în Energia Ecologică, Sistemele inteligente, Protecția Mediului în condițiile Schimbărilor Climatice, în vederea dezvoltării de noi tehnologii, produse și servicii cu o competitivitate semnificativă și performantă, în special datorită noutății tehnice. Realizarea acestui obiectiv implicit va conduce la implementarea în producție a invențiilor și a ideilor practice inovatoare prin atragerea investițiilor interne și internaționale, accesul la piața de export și nu în ultimul rând la crearea de oportunități pentru noile locuri de muncă.