Înființarea SIR-ului a reflectat dorința creatorilor de Invenții și Idei Practice din România de a reuni eforturile lor în sprijinul dezvoltării auto-sustenabile, mărind de asemenea contribuția adusă la dezvoltarea societății umane. Organizație profesională cu personalitate juridică, S.I.R. reunește ca membri, atât creatorii a cel puțin un brevet de invenție cât și specialiști ce se ocupă de știința creației, scopul S.I.R. fiind sprijinirea și stimularea activității de creație tehnică, precum și de apărarea drepturilor inventatorilor în colaborarea cu firmele care vor exploata creațiile tehnice. Pentru atingerea scopului propus  SIR își va desfășura activitatea și va utiliza toate resursele disponibile pentru realizarea următoarelor obiective:

  • promovarea rezultatelor profesionale, serviciilor și produselor realizate de membrii SIR, stimularea progresului tehnic, a tehnologiilor moderne, a cercetării, a inovării și implementarea invențiilor și ideilor practice inovatoare;
  • perfecționarea cadrului legislativ, în cooperare cu instituțiile publice, pentru crearea condițiilor de afirmare și eficientizare a activității SIR;
  • crearea unei structuri destinată să stimuleze și să urmărească dezvoltarea creativității, aplicarea descoperirilor științifice, a ideilor inovatoare din toate domeniile și a produselor software, realizarea prototipurilor de invenții în vederea prezentării și valorificării prin implementarea industrială a invențiilor;
  • sensibilizarea organelor de decizie și a opiniei publice față de specificul și importanța economico-socială a activităților de inventică, precum și necesitatea alocării de fonduri în vederea stimulării și prin premiere a activității de invenții desfășurate și de elevi, studenți, tineri cercetători;
  • creșterea prestigiului inventicii și a profesioniștilor care activează în acest domeniu, susținerea și apărarea intereselor profesionale și economice ale membrilor săi;

Referitor la introducerea în producție, SIR promovează Brevetele de Invenție și Ideile Practice Inovatoare pentru implementarea în producție, în strânsă legătură cu mediul internațional și în special cu cel european.

Domeniul cercetării științifice, dezvoltării și inovării ocupă un loc central, prioritar în sistemul managerial strategic la nivel macroeconomic internațional.