Extras din STATUT SIR

Art. 1. – Asociația Societatea Inventatorilor din România, denumită în continuare SIR, este fondată potrivit Actului Constitutiv al membrilor fondatori, care au constituit sus-numita S.I.R., în conformitate cu dispozițiile în vigoare – Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice și persoanele juridice la data de 8 martie 1990, conform Hotărârii Judecătoriei Iași nr. 25/08.03.1990, pronunțată în dosarul 14/S/1990.

Art. 2. – Societatea Inventatorilor din România este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art. 3. – Societatea Inventatorilor din România este o  asociație profesională, independentă, având caracter nelucrativ, nonguvernamentală, nonprofit, apolitică, neetnică, neconfesională, care își exercită activitatea în conformitate cu legislația română și cu dispozițiile prezentului statut.

Art. 4. – În actele și documentele oficiale va purta denumirea Societatea Inventatorilor din România, cu acronimul SIR, și va avea siglă, ștampilă și cont în lei și valute.

Art. 5. – Societatea Inventatorilor din România se constituie pe o durată nedeterminată. Activitatea SIR va fi conformă hotărârii judecătorești de autorizare a funcționării acesteia și înscrierii ei în registrul persoanelor juridice la numărul CIF: 14954150.